ONS PRIVACY BELEID

 
 
 

Jouw privacy is belangrijk voor ons!

Algemene info over Cookies

Om onze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

1 Wat zijn Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals mogelijke gebruikersnaam,taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

2 Hoe komt u meer te weten over Cookies

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org.  U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

3 Welke Cookies gebruikt PROEF.org

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden, met name

Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op:https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

Facebook pixel: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe facebook je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Privacyverklaring PROEF BVBA

We vinden privacy belangrijk. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we je duidelijk te informeren over hoe we binnen ons bedrijf zorg dragen voor je gegevens. Wanneer we persoonsgegevens vermelden, verwijzen we naar alle gegevens en informatie die ons direct of indirect in staat stellen om u te identificeren of om contact met u op te nemen.

1 Wie verzamelt uw gegevens?

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: PROEF BVBA is gevestigd te Fr. Rooseveltlaan 22, 1800 Vilvoorde, met BTW-nummer BE666782255. PROEF is de verwerkingsverantwoordelijke onder de GDPR, wat betekent dat het PROEF is die het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2 Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen uw voornaam, achternaam, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres, uw adres, uw gsm/telefoon nummer. We kunnen ook uw geslacht, geboortedatum, Bankgegevens, taal en de sector waarin u actief bent en alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarin u kunt besluiten om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken:

A. Indien U solliciteert bij ons, verwerken wij de gegevens die wij noodzakelijk achten tijdens het sollicitatieproces;

B. Indien u deelneemt aan onze enquête of een goedkeuring geeft om nieuwe informatie te ontvangen, kunnen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verwerken;

C. Indien U een offerte aanvraagt, verwerken wij de nodige gegevens voor een offerte op uw maat.

3 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de onderstaande doeleinden. We houden U steeds op de hoogte wanneer we informatie gebruiken voor een ander doel dan uiteengezet in dit privacybeleid

a)  Uw vragen en verzoeken om aanvullende gegevens te beantwoorden;

b)  Om uw aanvragen te beheren en om u onze offertes te bezorgen;

De levering en facturatie van de door jou bestelde producten en/of diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd, op basis van een overeenkomst.

Als u een aanvraag indient voor bv. Onze bouwblokken, hebben we uw voornaam, achternaam, de naam van uw bedrijf (indien van toepassing), uw e-mailadres, uw adres, uw telefoonnummer en uw betalings- of factuurgegevens nodig om uw aanvraag te beheren en om ervoor te zorgen dat onze offertes en facturen bij u terecht komen. Afhankelijk van de specifieke aard van de services, hebben we mogelijks ook aanvullende gegevens nodig om u te kunnen blijven voorzien van hoogwaardige service.

c)  Om onze diensten te verbeteren en om nieuwe producten te ontwikkelen;

We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen en verbeteren van onze dienstverlening en producten. In sommige gevallen kan dit de verwerking van uw persoonsgegevens inhouden, bijvoorbeeld door het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van PROEF om haar websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

d)  Voor promotionele en marketingdoeleinden en onze klantenrelatie met u te beheren en u klantenondersteuning te bieden;

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotionele of marketingdoeleinden: het toezenden van, nieuwsbrieven, uitnodigingen, promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Als u zich op onze elektronische nieuwsbrieven hebt geabonneerd, kunt u altijd aangeven dat u dergelijke nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen door de opzeginstructie te volgen die u onderaan elke nieuwsbrief kunt vinden.

f)  Uw gebruik van of interesse in onze diensten en de producten en diensten van anderen te onderzoeken en analyseren;

g)  U te helpen de meest relevante informatie te vinden voor uw situatie door onze diensten aan te passen om uw ervaring te optimaliseren;

h)  De doeltreffendheid van onze Diensten te analyseren;

i)  De op het moment van verzameling beschreven functies uit te oefenen;

j)  Om sollicitaties te beheren en een database van potentiële rekruten bij te houden;

Wanneer u solliciteert voor een baan, moet u ons informatie verstrekken zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres, cv en andere informatie die noodzakelijk is voor de functie. We zullen de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld in combinatie met vacatures gebruiken om inzendingen van kandidaten te evalueren (en te accepteren). Zelfs als een kandidaat niet wordt geaccepteerd, kunnen we besluiten om de persoonsgegevens die we hebben verzameld in onze database van potentiële rekruten te bewaren, zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze services en zodat we contact met u kunnen opnemen als een nieuwe functie wordt geopend.

k)  Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Soms moeten we vasthouden aan bepaalde persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt voor een bepaalde periode om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Boekhoudregels verplichten ons bijvoorbeeld in principe om facturen te houden voor een periode van 7 jaar.

4 Hoe lang houden we vast aan uw persoonlijke gegevens?

Wij houden Uw persoonsgegevens bij zolang wij deze noodzakelijk achten ter verwezenlijking van eerder vermelde doeleinden en zolang U ons geen verzoek tot verwijdering richt. Het kan echter zijn dat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren of dat we uw persoonsgegevens nodig hebben om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, in welk geval we mogelijks uw gegevens zo lang moeten bewaren zoals we dat wettelijk of contractueel nodig hebben.

5 Kunt u zien welke persoonlijke gegevens we hebben en kunt u deze corrigeren of verwijderen?

U kunt ons vragen om u een samenvatting te sturen van de persoonsgegevens die verwerkt zijn. Als je het gevoel hebt dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of als u van mening bent dat een dergelijke verwerking onnodig was, dan kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens te bewerken, aan te vullen of te wissen uit onze databases. Conform de GDPR heeft u ook het recht om de verwerking te beperken, het recht op gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking. Als je wilt weten wat dit allemaal precies betekent, kunt u meer informatie vinden op de website van de Belgische privacycommissie.

Als u toch vragen, feedback bedenkingen heeft of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op info@proef.org. Om ervoor te zorgen dat we kunnen verifiëren dat u bent wie u zegt, kunnen we u vragen om een kopie van uw identiteitskaart bij uw verzoek toe te voegen.

We doen ons best om al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en binnen 30 dagen contact met u opnemen. In geval van onenigheid of mocht u toch niet tevreden zijn met onze omgang met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Belgische privacycommissie.

6 Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, om te waken tegen ongeoorloofde toegang tot systemen. We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot die werknemers, onderaannemers en leveranciers, systemen die er toegang toe moeten hebben om ons te helpen dit te verwerken.

In geen geval kan PROEF BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde partij van de persoonsgegevens.

We gaan ervan uit dat je zelf te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na leeft, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7 Hoe delen we uw gegevens?

We delen uw persoonsgegevens niet met andere bedrijven of personen buiten PROEF. UW persoonsgegevens worden ook niet buiten de Europese Unie verwerkt, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is.

Persoonsgegevens: We kunnen externe dienstverleners inschakelen om de Diensten te beheren, te verrichten en te verbeteren. Deze externe dienstverleners hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens van Gebruikers om hun diensten voor ons te verrichten. Sommige van deze externe dienstverleners kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Hierbuiten, zullen we uw persoonsgegevens enkel delen op uw aangeven en in overeenstemming met dit Privacy Beleid. Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie: Om onze Diensten te verrichten en te verbeteren, kunnen we niet- persoonlijk identificeerbare die we verzamelen, gebruiken en delen met onze dienstverleners en onze analytics partners. Sommige van deze externe dienstverleners kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen we zorgen voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens ten aanzien van deze externe dienstverleners. We behouden het recht om, naar onze redelijke discretie, gebruik te maken van alle informatie, in welke vorm dan ook, over meerdere personen waar de identiteit van deze personen niet bekend is en ook niet kan worden afgeleid.

Sociale Netwerken: Indien u gebruik maakt van een functie opgenomen in onze Diensten die delen of contacteren via een sociaal netwerk mogelijk maakt bijvoorbeeld delen op facebook, zal de door u gedeelde informatie worden verwerkt door de site of dienst van een derde partij. De verzameling en gebruik van gegevens, inclusief persoonsgegevens verzameld op dergelijke site of netwerk, wordt beheerst door het privacy beleid van deze derde partij en niet door het onze. Onszelf en Onze Gebruikers Beschermen: We kunnen persoonsgegevens meedelen indien we vinden dat dit nodig is om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet –en regelgeving of aan informatieaanvragen van wettelijke instanties te voldoen; om ons beleid en onze richtlijnen af te dwingen of toe te passen; om verschuldigde betalingen aan te rekenen, te factureren en in te vorderen; om onze rechten of eigendom te beschermen; om de veiligheid van onze Gebruikers te beschermen; om fraude, technische of beveiligingsproblemen aan te pakken; om activiteiten die we onwettig of onethisch beschouwen te voorkomen of te stoppen; of indien we redelijkerwijze geloven dat een noodgeval dat een onmiddellijk doodsgevaar, de dood of ernstige fysieke verwondingen aan een persoon, de mededeling van communicaties vereist of onverwijld de mededeling van documenten rechtvaardigt.

Om juridische redenen: Mogelijks moeten we uw persoonlijke gegevens met de autoriteiten delen, als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of om te voldoen aan een uitvoerbaar overheidsverzoek. Die autoriteiten kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden.

Bij een verkoop, fusie of overdracht van gegevens: Als  PROEF BVBA fuseert met een ander bedrijf of wordt gekocht door een ander bedrijf, krijgt dat andere bedrijf toegang tot uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

8 Voor wie is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door PROEF. PROEF is ook de verwerkingsverantwoordelijkevoor alle gegevens die worden verzameld.

Ons privacybeleid dekt niet de gegevensverzamelingsmethoden van derde partijen. We behouden de mogelijkheid om links naar andere diensten of producten op onze website te plaatsen. Als u naar een gekoppelde site gaat, moet u bekend zijn met het privacybeleid van de derde partij die verantwoordelijk is voor de site. Onze websites bevatten ook functies voor sociale media. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina ('s) u bezoekt en kunnen cookies instellen om ervoor te zorgen dat ze correct werken. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden.

9 Ons privacybeleid wijzigen

Dit Privacy Beleid kan te allen tijde worden gewijzigd om aanpassingen in ons informatiegebruik weer te geven. Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen aan ons Privacy Beleid, zullen we u verwittigen door het gewijzigd Privacy Beleid op deze Site te plaatsen (met inbegrip van de datum van herziening). Door onze websites te blijven bezoeken of gebruiken, gaat u akkoord met het gewijzigde PrivacyBeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om het Privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen.

10 Verdere vragen of klachten?

We hopen dat dit privacybeleid voldoende tegemoetkomt aan uw privacykwesties. Mocht u nog vragen, klachten of feedback hebben, dan kunt u contact opnemen met info@proef.be. Met duidelijke vermelding: “Privacybeleid PROEF”NOTE: Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.PROEF BVBA - Privacybeleid - Laatst bijgewerkt op 25 september 2018.